+420 315 766 043OBEC HOSPOZÍN


informace pro občany
 

Obec Hospozín – informace pro občany

Tento web slouží jako doplněk k našemu hlavnímu obecnímu webu. Snažíme se informovat své občany nad rámec stanovený zákonem. Usnadňujeme tak občanům přístup k informacím, komunikaci s úřadem i život v obci všeobecně.

Veškeré vyhlášky a předpisy v obci jsou uvedeny na naší elektronické úřední desce, která je k nahlédnutí zde. K dispozici má každý občan i výroční zprávy jednání zastupitelstva obce Hospozín a archiv úřední desky. Pro konkrétní požadavky občanů je zřízena e-podatelna.

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí: 8.00 - 11.30  12.00 - 16.30

Úterý: 5.30 - 11.30  12.00 - 14.00

Středa: 8.00 - 11.30   12.00 -16.30

Čtvrtek: 5.30 - 11.30   12.00 - 14.00

Aktuálně z Hospozína

V současné době probíhá rekonstrukce naší kaple sv. Jana Nepomuckého na Hospozínku. Průběh rekonstrukce můžete sledovat v tisku, ve fotogalerii nebo na speciálním blogu Občanského sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek. Pro podporu rekonstrukce kaple můžete posílat libovolné příspěvky na tento účet.  Více informací ohledně aktuálního dění v Hospozíně najdete na tomto odkazu.

Spolky a sdružení v obci Hospozín

Kromě výše zmíněného Občanského sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek je v obci činný i Sbor dobrovolných hasičů, jenž se podílí na pořádání různých sportovních a kulturních akcí v obci.

Územní plán obce Hospozín

V rámci povinného zveřejňování informací je občanům volně dostupný k nahlédnutí i územní plán obce Hospozín. Jeho kompletní verzi najdete na tomto odkazu.

Kultura a sport v obci Hospozín

Pro naše spoluobčany jsou k dispozici venkovní tenisové kurty, které jsou v provozu cca od dubna do října (v závislosti na aktuálním počasí). Pronájem tenisových kurtů zařizujeme telefonicky v úředních hodinách na obecním úřadě nebo každý pátek (mimo státní svátky). Telefonní číslo pro pronájem tenisových kurtů je: 315 766 043.

Další sportovní aktivitou v Hospozíně je amatérský nohejbalový klub, který trénuje v letní sezóně na tenisových kurtech. Klub pořádá pravidelné přátelské turnaje. Webové stránky nohejbalového klubu najdete zde.

Zapojení obce do regionálních projektů Středočeského kraje

Jako jiné obce v regionu Kladno, zapojuje se i Hospozín do řady regionálně prospěšných projektů zaměřených zejména na zlepšování ekologické a ekonomické situace naší obce a regionu. Jedním z nejpodporovanějších projektů je dlouhodobý projekt třídění odpadů. Více informací ohledně projektu, typu kontejnerů a správném třídění odpadů naleznete zde. Více informací ohledně dalších regionálních a národních projektech a grantech Evropské Unie pro jednotlivé krajské projekty získáte přímo na obci nebo na informačním portálu Středočeského kraje. Dále je zde dostupný i přehled grantových programů v rámci Středočeského kraj.